Inclusief werkgeverschap

overleg in een computerruimte

De arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking is relatief laag. Uit het onderzoek Visueel in Beeld (2020 Eline Heppe e.a.) blijkt dat slechts 29 procent van de mensen met een visuele beperking in de periode 2015 t/m 2018 een baan heeft gehad. Deze groep heeft tevens een lager opleidingsniveau dan de groep mensen zonder deze beperking.

In dit project gaan jongeren met een visuele beperking met werkgevers in gesprek over de noodzaak van en hun ambities voor inclusief werkgeverschap. Ze doen dit om daarmee de talenten van jongeren met een visuele beperking beter in beeld te laten komen bij werkgevers, uitzendorganisaties, brancheorganisaties en werkgeversorganisaties zoals, VNO-NCW en MKB. Ook willen ze zo meer leren over werkgevers en samen nadenken over wat wél kan. Het project is in 2022 van start gegaan, maar het is vertraagd. Er zijn namelijk onvoldoende jongeren om deel te nemen.

Ga naar de inhoud