ICT4Music

Uit onderzoek blijkt dat 16 tot 25 procent van de Nederlanders musiceert. Hieruit kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat van de 320.000 slechtziende en blinde mensen in Nederland er zo’n 51.000 musiceren. Musiceren valt of staat met de toegankelijkheid van (blad)muziek. Voor slechtziende en blinde mensen zijn er legio manieren om een boek te lezen. Deze mogelijkheden zijn veelal bekend en/of zijn gemakkelijk op te zoeken.

Dit is echter niet het geval bij het lezen/bewerken of maken van (blad)muziek. Dit project beoogt op het Visiokennisportaal (opensourceplatform) een overzicht te bieden van de wereldwijd beschikbare ICT-oplossingen voor de visueel beperkte muzikant. Hierbij ligt de focus op het bieden van de mogelijkheid om zelfstandig oplossingen te vinden voor hun specifieke situatie. Inmiddels staat de informatie op het Visiokennisportaal over muziek maken: https://kennisportaal. visio.org/nl-nl/thema/muziek-en-ict/overig. Het project is afgerond.

Naar de inhoud springen