Hey Google

Het is voor de meesten van ons zo logisch en zo eenvoudig: als je een spelletje wilt spelen online of offline, dan pak je je telefoon, tablet of spelcomputer en ga je los. Maar als je een visuele beperking hebt, zoals bij de cliënten van Visio het geval is, dan blijkt dat ineens helemaal niet zo voor de hand te liggen. Want er zijn weinig tot geen spelletjes die je letterlijk blind kunt spelen. Er is geen rekening mee gehouden dat dit zou moeten kunnen, laat staan dat er spellen zijn die dit als uitgangspunt hebben genomen.

In oktober 2018 is de Nederlandse Google Home op de markt gekomen. Google Home is een spraakcomputer zonder beeldscherm. De bediening verloopt via op[1]drachten met je stem en het apparaat praat dan terug. Voor iemand met een visuele beperking is het apparaat heel gemakkelijk te bedienen. Uit onderzoek bij de bewoners van het Vooronder in Huizen kwam naar voren dat bewoners niet alleen zelf spelletjes willen kunnen spelen, maar ook graag meewerken aan de ontwikkeling daarvan. Naar aanleiding van deze wens hebben zestien studenten van de NHL Stenden Hogeschool in een tweedaagse co-creatiesessie met de bewoners een viertal spelconcepten uitgewerkt. Samen met de bewoners is ervoor gekozen om voor drie spelconcepten subsidie aan te vragen bij Visio Foundation. In 2021 zijn drie spelconcepten gerealiseerd en deze worden nu binnen de woonlocaties in gebruik genomen.

Naar de inhoud springen