Het ervaren van aflopende tijd

Voor mensen met een (ernstige) visuele en verstandelijke beperking is het belangrijk dat een dag structuur heeft, zowel wat betreft de activiteiten als de tijdsduur. Dit biedt veiligheid, zekerheid, voorspelbaarheid en houvast. De bestaande ‘timers’ en afbeeldingen zijn vaak nog te abstract en sluiten niet aan op de voornaamste behoefte, namelijk: ‘weten wanneer de volgende activiteit start’.

Dit project richt zich op de invulling van de behoefte aan het zelfstandig tactiel (en/of auditief) ervaren van het afnemen van de tijd. Het te ontwikkelen instrument laat weten wanneer de tijd ‘op’ is en er bijvoorbeeld een volgende activiteit begint.
Er wordt een prototype ontwikkeld en dit wordt getest, geoptimaliseerd en uitgerold.
In 2022 is het project van start gedaan. In de praktijk is inmiddels gebleken dat het moeilijker is om hier invulling aan te geven dan voorheen werd gedacht aangezien de doelgroep een visuele en een verstandelijke beperking heeft.

Ga naar de inhoud