Google Home Vlasborch

Binnen de Vlasborch wonen ouderen met een visuele beperking. Bij Visio is eigen regie een belangrijk onderwerp in het leven van de cliënten. Om de eigen regie en zelfredzaamheid van de visueel beperkte ouderen te vergroten, te versterken of gewoon te behouden, is onderzocht welke (technische) hulpmiddelen daar een rol bij kunnen spelen. In dit onderzoek kwam naar voren dat slimme spraaktechnologie zoals Google Home een grote bijdrage kan leveren.

Omdat digitale technologie binnen de ouderenzorg voor mensen met een visuele beperking nog niet veel ingezet wordt, is het zaak de introductie zorgvuldig uit te voeren. Zowel bewoners, naasten als medewerkers krijgen in dit project de gelegenheid om (digitale) vaardigheden op te doen op de voor hen meest doeltreffende manier. Eenmaal vaardig in het gebruik van Google Home vergroten bewoners hun zelfstandigheid met positieve gevolgen voor hun welzijn. Het gebruik van Google Home als hulpmiddel zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen op het gebied van wonen en vrije tijd en op sociaal vlak.

Ga naar de inhoud