Eyeparti

Er is nog onvoldoende kennis over de visuele vermogens van mensen met een visuele, een zeer ernstige verstandelijke en eventueel ook motorische beperking (VZEVMB). Meer inzage hierin kan de ondersteuning van participatie van de doelgroep verbeteren.

Dit project wil met een nieuwe combinatie van meet- en analysemethoden – primair gebaseerd op oogbewegingsregistratie – het functionele zien van mensen met VZEVMB in kaart brengen.
Het project kent veel uitdagingen. Met name is de doelgroep heel kwetsbaar en zijn de mogelijkheden van communicatie beperkt.

Ga naar de inhoud