Eye Swim

Een visueel beperkte zwemmer kan niet zelfstandig baantjes zwemmen zoals dit voor elke ziende persoon wel het geval is. Zeer slechtziende en blinde zwemmers hebben veel moeite om in hun baan te blijven en zijn niet in staat om te bepalen wanneer de kant is bereikt. Het komt regelmatig voor dat ze tegen de kant botsen, zich bezeren of verstrikt raken in de drijflijnen. Dit gaat ten koste van de concentratie, de techniek en het plezier in zwemmen. Zij durven hierdoor niet meer voluit te zwemmen, raken gedesoriënteerd in het water en verliezen hun vertrouwen.

Dit project bouwt voort op projecten die Visio Onderwijs Grave heeft uitgevoerd in samenwerking met IBM (International Business Machines Corporation). Medewerkers van IBM hebben in 2017 een oplossing bedacht, waarmee zwemmers een trilsignaal krijgen via bluetooth op een smartwatch als de kant van het zwembad wordt genaderd. Het toen ontwikkelde prototype maakte het mogelijk dat één zwemmer in één baan kon worden gedetecteerd. Het systeem kon zien wanneer de zwemmer afweek van zijn lijn en kon bepalen hoe ver de zwemmer van de kant verwijderd was. Inmiddels is gebleken dat in Italië een vergelijkbare technologie ontwikkeld is. Hier zal eerst naar worden gekeken, voordat deze oplossing doorontwikkeld wordt.
Het gewenste projectresultaat is dat visueel beperkte zwemmers eigen regie krijgen. Ze zijn in staat om zelfstandig in elk gewenst zwembad baantjes te zwemmen, zonder zichzelf te bezeren
of het plezier te verliezen.

Ga naar de inhoud