Expeditie Robin

Jongeren met een visuele beperking behalen schooldiploma’s, net als ziende leeftijdsgenoten. Op dit moment is de arbeidsdeelname van mensen met een visuele beperking echter minder dan 40 procent. Toch heeft de grootste groep jongvolwassenen met een visuele beperking een goede opleiding afgerond. De doelstelling van dit project is dat alle jongeren met een visuele beperking de competenties ontwikkelen die zij nodig hebben om volwaardig te participeren in de maatschappij.

Momenteel hangt het al dan niet ontwikkelen van de benodigde competenties bij veel jongeren met een visuele beperking af van aangeboren talenten en eigenschappen. Ook speelt een rol de manier waarop zij door ouders en professionals gestimuleerd worden. In een eerder project, Expeditie ToP, en een daaraan gerelateerd onderwijsproject van Visio en Bartiméus, zijn de belangrijkste benodigde competenties in kaart gebracht om succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Er zijn aan ouders en professionals workshops gegeven en er is een lesmethode ontwikkeld met filmmateriaal. Ook is er een pilot gedaan, een werkboek samengesteld en een testbatterij ontwikkeld, gericht op het bevorderen van autonomie bij jongeren. Het project is afgerond.

https://www.youtube.com/watch?v=2f4FrPnLrFk

 

Skip to content