Implementatie ETNAH

Een cliënt met NAH en een visueel probleem wordt op iedere locatie anders onderzocht door de ergotherapeut. In voorgaande projecten is een richtlijn opgesteld voor ergotherapeutische diagnostiek bij NAH. Deze richtlijn is getest op bruikbaarheid door middel van een pilot en vervolgens bijgesteld. In dit project wordt de standaarddiagnostiek, zoals opgesteld in de richtlijn, geïmplementeerd.

Er worden een standaardwerkwijze en scholing ontwikkeld met een mentor-leerlingstructuur. Er zal een nulmeting plaatsvinden. Acht maanden na de scholing wordt er een effectmeting gedaan bij ergotherapeuten en wordt de tevredenheid bij cliënten gemeten. Ook zal een controlegroep van cliënten gevraagd worden, zodat de impact van de ergotherapeutische standaarddiagnostiek daarmee vergeleken kan worden. De richtlijn ETNAH is inmiddels inhoudelijk geïmplementeerd. Het project is afgerond.

 

Ga naar de inhoud