Egypte

2022 was het derde en laatste jaar van de tweede fase van het Road to Lightprogramma. Doel van het programma was integratie van mensen met een visuele beperking op (de) (voor)school en in de samenleving, de zorg en het onderwijs. Daarnaast ging het om het bieden van ondersteuning, die nodig is om het proces te starten op weg naar een volledig geïntegreerd en actief lid van de samenleving. Om dit te bereiken, werden diverse groepen getraind. Tevens is er samengewerkt met verschillende belanghebbenden. Ook zijn mensen met een visuele beperking en ouders/gezinnen betrokken bij campagnes om de samenleving bewust te maken van de behoeften en mogelijkheden van visueel beperkte mensen.

De belangrijkste resultaten van de tweede fase (2020-2022) zijn als volgt:

• Meer dan 400 kinderen hebben revalidatiediensten ontvangen. De impact is zichtbaar: een deel van de kinderen behaalde zijn middelbareschooldiploma. Deze kinderen zijn zelf ambassadeur op hun scholen en op (sociale) media, doordat ze spreken over hun rechten en successen in video’s en conferenties.
• De coronapandemie had een directe impact op vital partner Baseera. Samenwerking met en kennisoverdracht aan organisaties buiten Cairo waren lastig. In plaats van een sterker model binnen de organisatie op te bouwen, lag de nadruk op het vinden van alternatieve manieren (online ondersteuning en training) om ook tijdens de pandemie zo veel mogelijk mensen uit de doelgroep te bereiken.
• Achttien kinderen/jongeren met een visuele beperking namen deel aan het eerste revalidatiekamp. zonder de aanwezigheid van hun ouders. Dit vergrootte hun onafhankelijkheid en hun zelfvertrouwen.

• Het trainen en adviseren van individuele scholen is opgeschaald naar het trainen van organisatie-een-heden door samenwerking met het Department of Education. De training ‘Een leerling met een visuele beperking in mijn klas’ kreeg een CPD-accreditatie.
• Baseera tekende samen met het Ministerie van Onderwijs een protocol voor de screening en follow-up van 50.000 leerlingen in vijf gouvernementen. Baseera verzorgde een driedaagse training aan docenten en begeleiders over basisscreening en vroegtijdige opsporing.
• Het personeel van Baseera kreeg van Visio training op de volgende gebieden: lowvisionassessment, braille, tactielprofiel en activiteiten van het dagelijks leven (ADL) voor volwassenen. Baseera ondersteunde meer dan 70 volwassenen door toepassing van de ADL-training.
• Bankbrochures, applicaties en geldautomaten werden toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking (hierbij werd een panel van gebruikers met een visuele beperking ingezet).
• In samenwerking met de universiteit van Michigan is de Engelstalige opleiding voor low vision and blindness specialists met internationale normen gestart aan de Ain Shams Universiteit in Cairo. In september 2022 startten de eerste 24 studenten.
• Baseera heeft een beweging in gang gezet door de definitie van visuele beperkingen, zoals door
de World Health Organisation omschreven, vast te leggen in een nieuwe wet. Deze wet is inmiddels goedgekeurd door de regering, maar is nog niet van kracht. Hierdoor is Baseera niet alleen de belangrijkste dienstverlener van de overheid geworden, maar ook de adviseur van de overheid op het gebied van visuele beperkingen.

Baseera heeft sterke samenwerkingsverbanden met lopende projecten, trainingsprogramma’s en bewustwordingsevenementen bij het Ministerie van Onderwijs, het Ministerie van Sociale Solidariteit, het Ministerie van Volksgezondheid, openbare universiteiten en lokale en (inter)nationale donoren. Naast Visio zijn dit bijvoorbeeld Drosos Foundation uit Zwitserland en de Nationale Bank van Egypte. We streven ernaar in de laatste fase (2023-2025) de ondersteuning vanuit Visio af te bouwen en een duurzaam model in Egypte verder op te bouwen.

Ga naar de inhoud