E-Visio ‘De toekomst is nu’

Cliënten geven aan zelf meer de regie te willen voeren over hun revalidatietraject. Ze willen digitaal waar het kan en fysiek waar het nodig is. De revalidatiedienstverlening verplaatst zich voor een deel naar online revalidatie (blended revalidatie). Professionals moeten zich bekwamen in nieuwe methoden en de IT-infrastructuur moet worden afgestemd op bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voor zowel cliënt als professional.

In dit project zullen twee bestaande revalidatieproducten worden omgezet naar een gecombineerde methode (digitaal en fysiek) en worden geïmplementeerd binnen het domein Revalidatie en Advies. Gedurende dit traject wordt daarbij een handreiking, als blauwdruk, ontwikkeld om ook andere producten om te kunnen zetten naar een blended vorm.
Voor de cliënt betekent dit:

• meer eigen regie, minder vermoeidheid en tijd- en plaatsonafhankelijke beschikbaarheid (afgestemd op de ‘actuele’ revalidatievraag van de cliënt);
• effectief, efficiënt en duurzaam (in een tijd van groeiende zorgkosten, een groeiend aantal cliënten en een tekort aan professionals).

Het project is in 2022 van start gegaan.

Ga naar de inhoud