Lees Voor

Disclaimer
Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt het bestuur van Visio Foundation geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, omissies en dergelijken. Reacties, kanttekeningen en suggesties zijn welkom (sabinefijnvandraat@visio.org).

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend door Visio Foundation zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De website bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Slechtziend meisje leest een boek
Ga naar de inhoud