Digitale agenda

Mensen met een verstandelijke beperking of een cognitieve stoornis hebben baat bij structuur. Een vaste, regelmatige, voorspelbare of controleerbare indeling van activiteiten op een dag geeft hun rust en een gevoel van veiligheid. Momenteel wordt de weekagenda traditioneel, dus niet digitaal, aangeboden. Deze wijze schiet voor (bijna alle) cliënten tekort. Zij kunnen bijvoorbeeld niet (goed) onthouden wat er gezegd is. Cliënten vragen regelmatig wie er die dag werkt, wat er op het menu staat en wanneer zij naar een bepaal[1]de activiteit moeten, zoals sport of fysiotherapie.

Dit geldt in toenemende mate voor verstandelijk beperkte cliënten die tevens een autistische stoornis hebben. De verwachting is dat een digitale manier van aanbieden cliënten meer het gevoel van eigen regie geeft. De cliënt kan dan op elk gewenst moment de agenda raadplegen. Na een inventarisatie van bestaande oplossingen is besloten om zelf een agenda te realiseren. Inmiddels is een prototype gebouwd. De wensen van de cliënten zijn daarin goed meegenomen. Voor het zorgpersoneel is het echter lastig de app van data te voorzien. Het project is afgerond. Het project heeft vooral geleerd wat de gebruikerseisen vanuit de cliënten zijn.

Naar de inhoud springen