Zoekstrategieën bij NAH-cliënten met gezichtsvelduitval

Cliënten met een hemianopsie door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen problemen ervaren met het zoeken en vinden van voorwerpen. Om te compenseren voor de uitval van het gezichtsveld, kan een cliënt een gestructureerde kijkstrategie aanleren, zoals wordt gedaan bij de InZicht hemianopsietraining (IH-training) van Koninklijke Visio. Door een andere manier van kijken aan te leren, worden cliënten minder belemmerd door de gezichtsvelduitval en krijgen zij meer overzicht.

Cliënten rapporteren gunstige effecten van de training in de mobiliteit, maar het verbeteren van het overzicht leidt niet tot een verbetering in het zoeken en vinden van voorwerpen. Er wordt gedacht dat bij het zoeken en vinden van voorwerpen niet alleen de gezichtsvelduitval een rol speelt, maar ook de zoekstrategie. Mogelijk komt dit doordat de zoekstrategie inefficiënt is of verkeerd toegepast wordt. Momenteel is er geen specifieke interventie of training, gericht op het verbeteren van de zoekstrategie. In dit project worden de zoekstrategieën bij cliënten met hemianopsie onderzocht. De kennis uit dit onderzoek zal worden gebruikt ter aanvulling van de IH-training, zodat cliënten de kijkstrategie ook kunnen gebruiken voor het zoeken en vinden van voorwerpen.

Naar de inhoud springen