Zoekstrategieën bij NAH-cliënten met gezichtsvelduitval

Cliënten met een hemianopsie door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen problemen ervaren met het zoeken en vinden van voorwerpen. Om te compenseren voor de uitval van het gezichtsveld, kan een cliënt een gestructureerde kijkstrategie aanleren, zoals wordt gedaan bij de InZicht hemianopsietraining (IH-training) van Koninklijke Visio. Door een andere manier van kijken aan te leren, worden cliënten minder belemmerd door de gezichtsvelduitval en krijgen zij meer overzicht.

Cliënten rapporteren gunstige effecten van de training in de mobiliteit, maar het verbeteren van het overzicht leidt niet tot een verbetering in het zoeken en vinden van voorwerpen. Er wordt gedacht dat bij het zoeken en vinden van voorwerpen niet alleen de gezichtsvelduitval een rol speelt, maar ook de zoekstrategie. Mogelijk komt dit doordat de zoekstrategie inefficiënt is of verkeerd toegepast wordt. Momenteel is er geen specifieke interventie of training, gericht op het verbeteren van de zoekstrategie. In dit project werden de zoekstrategieën bij cliënten met hemianopsie onderzocht. Hierdoor is er meer duidelijkheid gekomen over het huidige aanbod van interventies en trainingen en wat hierin ontbreekt en wenselijk is. Gebleken is dat de IH-training, gericht op mobiliteit, de prestaties niet verbetert. Dit komt mogelijk doordat andere cognitieve vaardigheden tijdens het zoeken en vinden nodig zijn en het kijkgedrag anders ingezet moet worden. Het project is afgerond.

Ga naar de inhoud