Diagnostiek TOP voor VMBO-basisberoepsonderwijs

meisje met rode jas steekt over met blindenstok

Slechtziende en blinde leerlingen hebben dromen en wensen over wat ze later willen worden. Maar wat is er mogelijk en wat is realistisch? Een geobjectiveerd loopbaanassessment kan belangrijke informatie opleveren over het maken van keuzes voor de toekomst voor de jongere, ouders en ondersteunende professionals van Visio. Met dit geobjectiveerde rapport hebben de jongeren en hun ouders iets in handen om zo veel mogelijk zelfstandig goede afspraken te kunnen maken over de begeleiding in het vervolgonderwijs of in een baan.

Deze aanvraag gaat over het ontwikkelen van een loopbaanassessment voor de tussengroep in het vmbo-onderwijs. Er is reeds een assessment voor de groep jongeren die uitstroomt naar dagbesteding en jongeren met niveau vmbo-t en hoger. Voor het vmbo-onderwijs is besloten om naast de digitale tests ook SIABO-materiaal geschikt te maken voor de doelgroep om te kunnen beoordelen wat het niveau van handvaardigheid is. Zie: https://www.siabo.nl.

Naar de inhoud springen