Diagnostiek bij NAH 2.0

De laatste jaren is er veel meer inzicht gekomen in de visuele problemen die cliënten met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren. Daarnaast zijn de revalidatiemogelijkheden behoorlijk toegenomen. Mede daardoor is het aantal NAH-cliënten dat jaarlijks binnen Visio gezien wordt, fors toegenomen.

Ervaring leert dat er knelpunten zijn. Er is behoefte om dit traject onder de loep te nemen om daarmee de doelmatigheid van de verleende zorg te verbeteren. Het huidige project houdt het diagnostiektraject bij Koninklijke Visio kritisch tegen het licht en heeft als doel om diagnostiek passend te laten zijn bij de vragen die de cliënt stelt.

Ga naar de inhoud