De Palestijnse gebieden

Moder en kind in pakistan

Op de Westbank volgen veel visueel beperkte kinderen speciaal onderwijs, terwijl ze met wat hulpmiddelen en extra ondersteuning regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Ook zijn er kinderen met een visuele en aanvullende beperking, die met extra ondersteuning meer mogelijkheden zouden hebben. Het programma Jusur heeft tot doel kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar met een visuele (meervoudige) beperking toegang te geven tot (regulier) onderwijs en revalidatie. Het programma wil daartoe een brug slaan tussen alle betrokkenen. Dat zijn de kinderen zelf en hun ouders, maar ook BASR (het revalidatiecentrum dat dit programma in de Westbank coördineert), de ministeries van Onderwijs, Gezondheidszorg en Sociale Zaken, enkele speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking, centra voor kinderen met een meervoudige beperking en het low vision centrum van de AN-Najah Universiteit.

De kinderen worden gescreend en onderzocht, leerkrachten en supervisors met een blind of slechtziend kind in de klas worden getraind en speciale scholen worden omgevormd tot resourcecentra (of expertisecentra). Hier wordt niet alleen onderwijs geboden aan kinderen met een visuele en verstandelijke beperking, maar ontvangen hun ouders en leerkrachten ook ondersteuning. Daarnaast zet het programma in op verbetering van de samenwerking tussen oogzorg, revalidatie en onderwijs. Verder beoogt dit programma om het overheidsbeleid te beïnvloeden en is er een nationaal trainersteam opgeleid dat collega’s die een kind met een visuele beperking in hun klas of revalidatie krijgen kan trainen/coachen. Door de COVID-19-pandemie konden de activiteiten niet geheel volgens plan worden uitgevoerd. Er zijn wel workshops voor ouders gegeven en digitale empowermenttrainingen voor de jeugd. Daarnaast zijn er vier trainingen (waarvan drie online) gegeven aan professionals die werken met meervoudige beperkte kinderen. De Al Shurooq school heeft een aangepast lesprogramma gemaakt om tijdens de pandemie haar leerlingen toch te kunnen blijven lesgeven. Ouders zijn als gevolg van COVID-19, meer betrokken geraakt bij het onderwijs en de revalidatie van hun kinderen, omdat deze veel meer tijd dan voorheen thuis doorbrachten.

Naar de inhoud springen