Kom je buiten spelen?

Een gat in de lucht spring(touw)en, hutten bouwen, rennen, klauteren en zich verstoppen. Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij. Nog belangrijker: buitenspelen prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. En dat is voor slechtziende en blinde kinderen natuurlijk niet anders; het is een must voor hun ontwikkeling. […]

Innoveren doe je samen

In toenemende mate wordt gebruikgemaakt van de expertise van blinde en slechtziende mensen bij ontwerpprojecten. Zij zijn immers expert op het gebied van het hebben van een visuele beperking, al dan niet met bijkomende beperkingen. Om deelnemers te helpen in het denk- en ontwerpproces worden stappen vaak visueel gemaakt. Denk hierbij aan het […]

Inclusive Design

Kind met een virtual reality bril

Een fysiek of digitaal product of dienst kunnen gebruiken, is niet een vanzelfsprekendheid voor mensen met een (visuele) beperking. In de ontwerpfase wordt hier vaak geen rekening mee gehouden. Bedrijven vragen soms aan Visio hoe een bestaand product of dienst toegankelijk kan worden gemaakt. Vaak moeten fysieke en digitale producten en diensten achteraf […]

Ik wil een bijbaan

Het opdoen van je eerste werkervaring via een bijbaan zou vanzelfsprekend moeten zijn voor jongeren met een visuele beperking, maar dit is nog niet het geval. De schatting is dat nog geen 50 procent van deze groep aan het werk is en dan hebben we het over honderden jongeren. Dit project wil jongeren […]

Diagnostiek TOP voor VMBO-basisberoepsonderwijs

meisje met rode jas steekt over met blindenstok

Slechtziende en blinde leerlingen hebben dromen en wensen over wat ze later willen worden. Maar wat is er mogelijk en wat is realistisch? Een geobjectiveerd loopbaanassessment kan belangrijke informatie opleveren over het maken van keuzes voor de toekomst voor de jongere, ouders en ondersteunende professionals van Visio. Met dit geobjectiveerde rapport hebben de […]

Kies Exact

Leerlingen die momenteel de NASWB-vakken volgen, geven aan dat dit wordt bemoeilijkt door de afwezigheid van materialen en de juiste begeleiding. De randvoorwaarden voor het volgen van de NASWB-vakken zijn daardoor niet optimaal. Hierdoor krijgen leerlingen geen gelijke kansen om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Dit project beoogt dat aangepaste leermiddelen beschikbaar […]

Altijd en overal mobiliteitstraining

Slechtziende en blinde mensen (visually impaired people (vip’s)) willen steeds meer dienstverlening van Visio ontvangen op een zelfgekozen tijd en locatie. Dus ook buiten kantooruren. Binnen dit project worden onderdelen van mobiliteitstraining geplaatst op een online platform. Zo kunnen vip’s en geïnteresseerden zelfstandig kennis en informatie vinden bij eenvoudige hulpvragen. Bijvoorbeeld: hoe steek […]

Expeditie Robin

Jongeren met een visuele beperking behalen schooldiploma’s, net als ziende leeftijdsgenoten. Op dit moment is de arbeidsdeelname van mensen met een visuele beperking echter minder dan 40 procent. Toch heeft de grootste groep jongvolwassenen met een visuele beperking een goede opleiding afgerond. De doelstelling van dit project is dat alle jongeren met een […]

Leerlijnen naar werk

Werken geeft mensen eigenwaarde. Mensen met een visuele en cognitieve beperking willen ook ‘gewoon werken’ en een bijdrage leveren aan de maatschappij, net als ieder ander. Door het volgen van een leerlijn en het halen van een certificaat wordt deze groep mensen geholpen bij het vinden van de best passende (onbetaalde) werkplek. In […]