Waar loop jij tegen aan?

Man en vrouw op een heuvel

Vanuit het VN-verdrag Handicap hebben we als maatschappij de verplichting om de wereld toegankelijk in te richten voor mensen met een beperking. De expertisegroep Toegankelijkheid werkt vanuit Kennis over Zien (Koninklijke Visio, Bartiméus, Oogvereniging, Robert Coppes Stichting en Macula Vereniging) samen met verscheidene stakeholders om dit te bereiken. De expertisegroep mist echter goed […]

Van inclusie naar prestatie

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de fysieke omgeving: gebouwen en publieke ruimten. In het kader van toegankelijkheid zijn gemeenten verplicht om in een zogenaamde inclusie-agenda aan te geven hoe ze het VN-verdrag Handicap gaan uitvoeren. Ofschoon veel gemeenten inmiddels een inclusieagenda hebben, blijft veel […]

Inclusief werkgeverschap

overleg in een computerruimte

De arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking is relatief laag. Uit het onderzoek Visueel in Beeld (2020 Eline Heppe e.a.) blijkt dat slechts 29 procent van de mensen met een visuele beperking in de periode 2015 t/m 2018 een baan heeft gehad. Deze groep heeft tevens een lager opleidingsniveau dan de groep […]

Voicelab

Veel mensen met een visuele beperking gebruiken dagelijks computerspraak om digitale informatiete lezen. Denk hierbij aan het bedienen van hun computer of telefoon met een schermlezer, spraak-ondersteuning voor het lezen van lange teksten voor mensen die slechtziend zijn, of het gebruiken van voiceapparaten/slimme assistenten, zoals Siri en Google Home. Zij zijn ‘heavy users’ […]

Het ervaren van aflopende tijd

Voor mensen met een (ernstige) visuele en verstandelijke beperking is het belangrijk dat een dag structuur heeft, zowel wat betreft de activiteiten als de tijdsduur. Dit biedt veiligheid, zekerheid, voorspelbaarheid en houvast. De bestaande ‘timers’ en afbeeldingen zijn vaak nog te abstract en sluiten niet aan op de voornaamste behoefte, namelijk: ‘weten wanneer […]

Praktische vaardigheden in het reguliere onderwijs

Ik mocht niet meedoen aan de techniekles; dat vond men te gevaarlijk’. Deze uitspraak wordt veelal gedaan door alle blinde leerlingen die vanuit het reguliere voortgezet onderwijs overstappen naar het speciaal onderwijs. Vaak overheerst nog de gedachte dat het werken met je handen gevaarlijk of vervelend is. Hier ligt een uitdaging: het aanleren […]

Van toegankelijke naar inclusieve verkiezingen

De mogelijkheid om zelfstandig te kunnen stemmen, is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Maar voor een groot deel van de mensen met een visuele beperking ligt dit anders. Zij kunnen lang niet altijd op een veilige manier bij het stembureau komen, laat staan dat ze dan zonder hulp hun stem kunnen uitbrengen. In […]

Innoveren doe je samen

In toenemende mate wordt gebruikgemaakt van de expertise van blinde en slechtziende mensen bij ontwerpprojecten. Zij zijn immers expert op het gebied van het hebben van een visuele beperking, al dan niet met bijkomende beperkingen. Om deelnemers te helpen in het denk- en ontwerpproces worden stappen vaak visueel gemaakt. Denk hierbij aan het […]

Inclusive Design

Kind met een virtual reality bril

Een fysiek of digitaal product of dienst kunnen gebruiken, is niet een vanzelfsprekendheid voor mensen met een (visuele) beperking. In de ontwerpfase wordt hier vaak geen rekening mee gehouden. Bedrijven vragen soms aan Visio hoe een bestaand product of dienst toegankelijk kan worden gemaakt. Vaak moeten fysieke en digitale producten en diensten achteraf […]

Ik wil een bijbaan

Het opdoen van je eerste werkervaring via een bijbaan zou vanzelfsprekend moeten zijn voor jongeren met een visuele beperking, maar dit is niet het geval. De schatting is dat nog geen 50 procent van deze groep aan het werk is en dan hebben we het over honderden jongeren. Dit project wil jongeren met […]

Ga naar de inhoud