Leerstoel NAH

In 2016 leefden er in Nederland naar schatting 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH, https://www.volksgezondheidenzorg. info). NAH kan ontstaan na een (verkeers)ongeval of door ziektes zoals hersenbloedingen, -infarcten, -tumoren of zuurstoftekort na een hartstilstand. Daarnaast waren er in 2016 nog eens circa 1.340.000 mensen met een chronische hersenaandoening die geleidelijk is ontstaan, zoals […]

Leerstoel VU: leer van de blinde en slechtziende mens

Visio Foundation draagt bij aan de leerstoel Leer van de blinde en slechtziende mens bij het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het VUmc. De extra kosten, zoals reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen, betaalt Visio Foundation. De leerstoel wordt bezet door […]

TopSport

De sportparticipatie van mensen met een visuele beperking is aanzienlijk lager dan bij mensen die wel kunnen zien. Het beeld leeft helaas nog steeds dat mensen met een visuele beperking weinig of geen sportieve/beweegmogelijkheden hebben. Sinds 2019 ondersteunt Visio Foundation onder andere het project binnen Visio Sporten zo kan het ook dat vooral […]

Digitale toegankelijkheid

De Oogvereniging neemt actief deel aan de lobby voor toename van de bewustwording van overheidsinstellingen en bedrijfsleven dat digitale toegankelijkheid een wettelijk vereiste is bij de ontwikkeling van websites, apps en media. De Oogvereniging beoogt het volgende: Visio Foundation heeft dit project financieel ondersteund.

OVpay

meisje met rode jas steekt over met blindenstok

Voor de Oogvereniging is het zelfstandig kunnen reizen voor mensen met een visuele beperking een kerndoel. Het huidige OV-betaalsysteem wordt opgevolgd door een nieuw OV-betaalsysteem: OVpay. De Oogvereniging wil: • De coöperatie van vervoerders, inclusief Translink, over de streep trekken, zodat zij OVpay daadwerkelijk inclusief maken samen mét ervaringsdeskundigen;• Informatie en voorlichting verstrekken […]

Migrantendesk

In Nederland wonen zo’n 40.000 migranten met een visuele beperking. Velen van hen vinden het moeilijk hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij natuurlijk cruciaal, maar hoe doe je dat als de taalschool niet is ingericht op cursisten die blind of slechtziend zijn?In het […]

Toegang tot werk

vrouw met mobiel belt

Voor mensen met een visuele beperking is het vaak moeilijk om een betaalde baan te vinden. Er zijn weinig data beschikbaar over het aantal mensen in Nederland met een visuele beperking dat werkloos is. Dat wordt deels veroorzaakt doordat er sprake is van verborgen werkloosheid: mensen met een visuele beperking die het zoeken […]

Stichting InZicht

Het programma InZicht is in 1998 gestart om het wetenschappelijk onderzoek naar zorg, arbeid, onderwijs en revalidatie voor mensen met een visuele beperking te stimuleren. Zo kan de kwaliteit van leven voor deze doelgroep worden verbeterd. Daarnaast beoogt InZicht het wetenschappelijk onderzoek beter aan te laten sluiten op vragen uit de praktijk. Het […]

Microaanvragen

Hoewel Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd situaties waarin mensen met een visuele beperking tussen de wal en het schip dreigen te geraken. In 2011 hebben stichting Visio Foundation en Koninklijke Visio een klein fonds opgericht om ervoor te zorgen dat deze mensen de noodzakelijke ondersteuning, revalidatie of hulp(middelen) krijgen. Daarnaast […]

Ga naar de inhoud