Topzorg

Op het gebied van visuele revalidatie is Visio de grootste aanbieder in Nederland. Visio onderscheidt zich bovendien nationaal en internationaal als een expertiseorganisatie die zorg aanbiedt die elders niet te verkrijgen is. Met het programma TopZorg wil Visio een deel van deze zorg, namelijk automobiliteit en niet aangeboren hersenletsel (NAH), verder ontwikkelen naar […]

Microaanvragen

Hoewel Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd situaties waarin mensen met een visuele beperking buiten de boot dreigen te vallen. In 2011 hebben Stichting Novum en Koninklijke Visio een klein fonds opgericht om ervoor te zorgen dat deze mensen de noodzakelijke revalidatie of hulp(middelen) krijgen. Daarnaast ondersteunt het fonds kleine, eenmalige […]

Stichting InZicht

Het programma van Stichting InZicht is in 1998 gestart om het wetenschappelijk onderzoek naar de zorg, arbeid, het onderwijs en de revalidatie voor mensen met een visuelebeperking te stimuleren, en zo de kwaliteit van leven voor deze doelgroep te verbeteren. Daarnaast beoogt InZicht hetwetenschappelijk onderzoek beter te laten aansluiten op vragenuit de praktijk. […]

Leerstoel Visuele informatieverwerking Erasmus

Visio heeft de samenwerking met de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC geïntensiveerd met de bijzondere leerstoel Visuele informatieverwerking. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het Erasmus MC. Sinds september 2013 bekostigt Novum de extra kosten van de projectuitvoering, zoals reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen. De samenwerking maakt het mogelijk […]

Leerstoel VUmc: Leer van de blinde en slechtziende mens

Novum draagt bij aan de leerstoel Leer van de blinde en slechtziende mens bij het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het VUmc. De extra kosten, zoals reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen, betaalt Novum. De leerstoel wordt bezet door oogarts prof. dr. […]