Vertaalproducten

Visio ontwikkelt kennisproducten om de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking te verbeteren. Deze kennisproducten zijn veelal alleen in het Nederlands beschikbaar. Dit verhindert Visio om over de kennisproducten internationaal van gedachten te wisselen met vergelijkbare organisaties. Gezien de wens om meer samen te werken met andere landen in de […]

Psychologische behandeling voor volwassenen binnen visuele revalidatie

Onomkeerbaar visusverlies gaat vaak gepaard met psychische klachten. Ongeveer een derde van deze groep volwassenen ervaart depressieve en/of angstklachten, waarbij 5-7 procent wordt gediagnosticeerd met een depressieve stoornis en 7 procent met een angststoornis. Visusverlies wordt ook geassocieerd met mentale vermoeidheid, verminderd sociaal contact, gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie. In dit project […]

Hey Google

Het is voor de meesten van ons zo logisch en zo eenvoudig: als je een spelletje wilt spelen online of offline, dan pak je je telefoon, tablet of spelcomputer en ga je los. Maar als je een visuele beperking hebt, zoals bij de cliënten van Visio het geval is, dan blijkt dat ineens […]

Pillo, een game voor blinden en slechtzienden

Even een spelletje Candy Crush of WordFeud op de mobiel spelen? Bijna iedereen doet spelletjes op de telefoon. Ook slechtziende mensen met een matig tot licht verstandelijke beperking (IQ tussen de 35 en de 70; circa 28.000 tot 36.000 personen) willen deze spelletjes kunnen spelen. Helaas blijkt dat er juist voor deze mensen […]

Weerbaarheidstraining voor volwassenen

meisje met rode jas steekt over met blindenstok

Mensen met een visuele beperking krijgen mobiliteitstraining aangeboden om te leren veilig en verantwoord aan het verkeer deel te nemen. Echter, naar buiten en op pad gaan met een stok is voor veel mensen een moeilijke stap, omdat ze zich kwetsbaar voelen. Aan de ene kant letterlijk kwetsbaar, omdat ze zich als gemakkelijk […]

Leesplezier

Een groot deel van de kinderen met een ernstige visuele beperking leest niet zo veel of vindt lezen niet net zo leuk als de meeste ziende leeftijdsgenootjes. Toch is lezen ook voor deze kinderen belangrijk. Kinderen die meer lezen, behalen doorgaans betere resultaten op school. Kinderen met een ernstig visuele beperking die onvoldoende […]

Sporten, zo kan het ook

Blinde atlete met begeleider

Al jaren blijkt uit vragen van cliënten en hun omgeving, en van externe professionals, dat er behoefte is aan voorlichting over de mogelijkheden van slechtzienden en blinden om te kunnen sporten. Het gaat dan om ouderen, kinderen, mensen met een visuele en auditieve beperking en mensen met een verstandelijke beperking. Het beeld dat […]