Ik zie dat ik fitter wordt

Veel mensen met een visuele beperking hebben moeite met deelname aan sportactiviteiten door een gebrek aan toegankelijkheid. Een van de problemen die wordt ondervonden, is het aflezen van fitnessapparatuur, zoals een loopband, een crosstrainer, roeitrainer of spinningbike. Voor een goede beoefening van de sport is dit essentieel. Het geeft een sporter inzicht in […]

Eye Swim

Een visueel beperkte zwemmer kan niet zelfstandig baantjes zwemmen zoals dit voor elke ziende persoon wel het geval is. Zeer slechtziende en blinde zwemmers hebben veel moeite om in hun baan te blijven en zijn niet in staat om te bepalen wanneer de kant is bereikt. Het komt regelmatig voor dat ze tegen […]

Sociaal netwerk van jeugdigen met een visuele beperking versterken en onderhouden: ‘How to connect’

Jeugdigen met een visuele beperking en bijkomende psychosociale, psychische en/of ontwikkelings-problemen hebben moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten met voornamelijk ziende leeftijdsgenoten in hun thuisomgeving. Zij missen het gelijkwaardige contact met (ziende) leeftijdsgenoten, waardoor zij zich vaak alleen voelen in hun thuisomgeving.Er zijn verschillende onderzoeken en projecten gedaan, gericht op […]

Stepped-care voor depressie en angst bij (jong) volwassenen met oogaandoeningen: participatief actieonderzoek binnen ziekenhuis- en revalidatiezorg

Eén op de drie (jong)volwassenen (18+) met een visuele beperking ervaart klachten van depressie en/of angst. Voor visueel beperkte oudere volwassenen (50+) is een effectieve stepped-caremethode be-schikbaar voor deze klachten. Zowel vanuit revalidatiezorginstellingen als ziekenhuizen komt de roep om deze methode ook beschikbaar te maken voor (jong) volwassenen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek […]

Psychologische behandeling voor volwassenen binnen visuele revalidatie

Onomkeerbaar visusverlies gaat vaak gepaard met psychische klachten. Ongeveer een derde van deze groep volwassenen ervaart depressieve en/of angstklachten, waarbij 5-7 procent wordt gediagnosticeerd met een depressieve stoornis en 7 procent met een angststoornis. Visusverlies wordt ook geassocieerd met mentale vermoeidheid, verminderd sociaal contact, gevoelens van eenzaamheiden sociale isolatie. In dit project worden […]

Weerbaarheidstraining voor volwassenen

meisje met rode jas steekt over met blindenstok

Mensen met een visuele beperking krijgen mobiliteitstraining aangeboden om te leren veilig en verantwoord aan het verkeer deel te nemen. Echter, naar buiten en op pad gaan met een stok is voor veel mensen een moeilijke stap, omdat ze zich kwetsbaar voelen. Aan de ene kant letterlijk kwetsbaar, omdat ze zich als gemakkelijk […]

Sporten, zo kan het ook

Blinde atlete met begeleider

Al jaren blijkt uit vragen van cliënten en hun omgeving, en van externe professionals, dat er behoefte is aan voorlichting over de mogelijkheden van slechtzienden en blinden om te kunnen sporten. Het gaat dan om ouderen, kinderen, mensen met een visuele en auditieve beperking en mensen met een verstandelijke beperking. Het beeld dat […]

Ga naar de inhoud