Parelduiken

Het verbeteren van diagnostiek, advies en revalidatie van mensen met een visuele beperking om daarmee hun mogelijkheden tot participatie te optimaliseren, is een essentiële taak van een expertise-instituut als Visio. Er wordt daarom veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar nieuwe vormen van diagnostiek of revalidatie. Dit leidt vaak tot een uitgebreide dataverzameling, die na […]

Assessment of visual information processing in children (AVIP-C)

Cerebraal visuele stoornissen (CVI) worden gekenmerkt door stoornissen in de hogere orde visuele functies (HOVF). Het bestaande neuropsychologische testinstrumentarium is echter ontoereikend om stoornissen in de HOVF valide te meten. In een beoogd, gefaseerd langetermijnproject wordt een wetenschappelijk gefundeerd, gevalideerd en genormeerd neuropsychologisch diagnostiekinstrument ontwikkeld om de HOVF te meten. Dit project beoogt […]

Lezen bij CVI en NAH, functioneel optimale software-instellingen

Kinderen met een cerebraal visuele stoornis (CVI) en veel volwassenen met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren problemen bij het langdurig lezen. Hiervoor zijn ze in veel gevallen aangewezen op digitale hulpmiddelen. Wanneer een cliënt gebruik wil maken van digitale hulpmiddelen om teksten gemakkelijker te kunnen lezen, exploreren de OTC (ondersteunende technologie […]

Zicht op een dubbelzintuiglijke beperking

Mensen met een dubbelzintuiglijke beperking ervaren in meer of mindere mate beperkingen in zicht én gehoor. De correlatie tussen een beperking in de visus of geluidsdetectie en het zelfgerapporteerd dagelijks functioneren is laag. Echter, bij een forse beperking in meerdere visuele en/of auditieve functies kunnen door het gebrek aan compensatie ernstige problemen ontstaan, […]

Aandacht voor kinderen met visuele selectieve aandachtstoornissen

Een visuele selectieve aandachtsstoornis (VSAS) wordt in de praktijk herkend als meest voorkomende functiestoornis onder het paraplubegrip cerebral visual impairment (CVI). Kinderen met VSAS ervaren beperkingen in verschillende visuele situaties waarin overzicht en waarneming van details een rol spelen. Het diagnostisch onderzoek naar VSAS is momenteel afhankelijk van observaties en interpretaties van de […]

Korte screening visuele klachten bij NAH

In Nederland komen er jaarlijks 130.000 nieuwe patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij. NAH kan ontstaan door een (verkeers)ongeval of door ziektes als hersenbloedingen, -infarcten, -tumoren of zuurstoftekort na een hartstilstand. Veel patiënten met NAH worden in de (sub)acute fase behandeld in een tweedelijnsrevalidatie-instelling. Daar wordt gedurende een korte maar zeer intensieve periode […]

Visuele Ontwikkelingsmijlpalen

Zowel de lagere orde visuele functies (LOVF: visueelsensorisch en oculomotorisch) als de hogere (HOVF: visuele aandacht en visuele perceptie) zijn belangrijk voor het zien. Voor kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar kunnen alleen de LOVF op een betrouwbare manier in kaart worden gebracht. Voor de HOVF is er geen onderbouwd […]

DAVI clean

Aandoeningen die slechtziendheid bij kinderen tot gevolg hebben, zijn vaak gecompliceerd (CVI), zeldzaam en/of erfelijk. Tachtig procent van de oorzaken van slechtziendheid bij enkelvoudig beperkte kinderen en 50 procent van de oorzaken bij meervoudig beperkte kinderen zijn erfelijk. Oogartsen verzamelen data over de oorzaak van de aandoening. Dit betreft zowel gegevens over zwangerschapsduur […]

Ontwikkeling meetinstrument hogere orde visuele functies

Cerebraal visuele stoornissen (CVI) worden gekenmerkt door stoornissen in de hogere orde visuele functies (HOVF). Het bestaande neuropsychologische testinstrumentarium is echter ontoereikend om stoor[1]nissen in de HOVF valide te meten. In een beoogd, gefaseerd langetermijnproject wordt een wetenschappelijk gefundeerd, gevalideerd en genormeerd neuropsychologisch diagnostiekinstrument ontwikkeld om HOVF te meten. Dit project betrof de […]

Perimetrische screening op basis van oogvolgbewegingen

Een intact gezichtsveld is uitermate belangrijk voor het dagelijks functioneren. Kennis over de aanwezigheid en aard van een gezichtsvelddefect is dan ook een van de meest essentiële gegevens in de revalidatie en van uitermate groot belang in de oogheelkundige diagnostiek. Standaard automatische perimetrie (SAP) – de huidige gouden standaard voor gezichtsveldmetingen – kan […]