VSAS 0-6

Visuele selectieve aandachtsstoornissen (VSAS) zijn de meest voorkomende functionele stoornissen binnen de parapluaandoening cerebraal visuele beperking (CVI). Wanneer er bij jonge kinderen onder de zes jaar of bij kinderen met een verstandelijke beperking aanwijzingen zijn voor VSAS, die passen bij de diagnose CVI, dan kunnen dit soort stoornissen op dit moment nog niet […]

Levensdomeingerichte intake

Er zijn momenteel rond de 160.000 oudere cliënten (bron: Strategiekrant) die op latere leeftijd slechtziend worden. Het blijkt dat deze groep moeilijk bereikt wordt en als ze in beeld komen bij een revalidatie-instelling, dan passen de huidige intake en ondersteuning hier niet voldoende bij. De nu vooral op vaardigheden gerichte gestandaardiseerde revalidatie past […]

Eyeparti

Er is nog onvoldoende kennis over de visuele vermogens van mensen met een visuele, een zeer ernstige verstandelijke en eventueel ook motorische beperking (VZEVMB). Meer inzage hierin kan de ondersteuning van participatie van de doelgroep verbeteren. Dit project wil met een nieuwe combinatie van meet- en analysemethoden – primair gebaseerd op oogbewegingsregistratie – […]

Tactielprofiel doofblind

handen brache lezen op een coputer toetsenbord

Als je doofblind bent (een verzamelterm voor mensen met een gecombineerde ernstige visuele en auditieve beperking) is je tast een belangrijk en betrouwbaar compenserend zintuig. Het is daarom heel zinvol dat doofblinde mensen het tactiele kanaal optimaal leren gebruiken en dat zij hierin de juiste ondersteuning krijgen. Met dit project wordt een instrument […]

Mobiele eyestracking 2.0

Veilige mobiliteit is een uitdaging voor veel mensen met een visuele beperking. Hoe complexer de visuele omgeving is en hoe meer verschillende straatelementen en verkeersdeelnemers onze aandacht vragen, hoe ingewikkelder het wordt om veilig te lopen, fietsen of auto te rijden. De mobiliteit wordt vaak beoordeeld aan de hand van een fietsobservatie of […]

Diagnostiek bij NAH 2.0

De laatste jaren is er veel meer inzicht gekomen in de visuele problemen die cliënten met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren. Daarnaast zijn de revalidatiemogelijkheden behoorlijk toegenomen. Mede daardoor is het aantal NAH-cliënten dat jaarlijks binnen Visio gezien wordt, fors toegenomen. Ervaring leert dat er knelpunten zijn. Er is behoefte om […]

Haalbaarheidsstudie mobility assessment course met hololens

Veelgehoorde klachten bij cliënten met niet-aan-geboren hersenletsel (NAH) zijn problemen in de mobiliteit. Door (gedeeltelijke) gezichtsvelduitval zijn cliënten niet meer in staat om snel overzicht te krijgen in het verkeer, waardoor zij onzeker worden. Een relatief veel voorkomend probleem voor deelname aan het verkeer is een inattentie voor één zijde. Bij een dynamische […]

Parelduiken

Het verbeteren van diagnostiek, advies en revalidatie van mensen met een visuele beperking om daarmee hun mogelijkheden tot participatie te optimaliseren, is een essentiële taak van de visuele sector. Er wordt daarom veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar nieuwe vormen van diagnostiek of revalidatie. Dit leidt tot een uitgebreide dataverzameling. Dit project wil met […]

Assessment of visual information processing in children (AVIP-C)

Cerebraal visuele stoornissen (CVI) worden gekenmerkt door stoornissen in de hogere orde visuele functies (HOVF). Het bestaande neuropsychologische testinstrumentarium is echter ontoereikend om stoornissen in de HOVF valide te meten. In een beoogd, gefaseerd langetermijnproject wordt een wetenschappelijk gefundeerd, gevalideerd en genormeerd neuropsychologisch diagnostiekinstrument ontwikkeld om de HOVF te meten. Dit project beoogt […]

Lezen bij CVI en NAH, functioneel optimale software-instellingen

Kinderen met een cerebraal visuele stoornis (CVI) en veel volwassenen met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren problemen bij het langdurig lezen. Hiervoor zijn ze in veel gevallen aangewezen op digitale hulpmiddelen. Wanneer een cliënt gebruik wil maken van digitale hulpmiddelen om teksten gemakkelijker te kunnen lezen, exploreren de OTC (ondersteunende technologie […]

Ga naar de inhoud