Rekenmachine

Bij de exacte vakken op het havo en vwo wordt intensief gebruikgemaakt van de grafische rekenmachine (GR). Visio heeft onderzoek gedaan. Bij de exacte vakken op het havo en vwo wordt intensief gebruikgemaakt van de grafische rekenmachine (GR). Visio heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid hiervan. De conclusie van dit onderzoek is dat […]

Virtual reality-ervaringsbril

Alle cliënten van Visio ervaren dat hun eigen omgeving en de maatschappij als geheel een visuele beperking soms moeilijk kunnen begrijpen. Een oogaandoening en de impact daarvan op het dagelijks functioneren zijn moeilijk onder woorden te brengen. Het zelf laten ervaren van een visuele beperking is de enige mogelijkheid om dit duidelijk te […]

Digitale agenda

Mensen met een verstandelijke beperking of een cognitieve stoornis hebben baat bij structuur. Een vaste, regelmatige, voorspelbare of controleerbare indeling van activiteiten op een dag geeft hun rust en een gevoel van veiligheid. Momenteel wordt de weekagenda traditioneel, dus niet digitaal, aangeboden. Deze wijze schiet voor (bijna alle) cliënten tekort. Zij kunnen bijvoorbeeld […]

ICT4Music

Uit onderzoek blijkt dat 16 tot 25 procent van de Nederlanders musiceert. Hieruit kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat van de 320.000 slechtziende en blinde mensen in Nederland er zo’n 51.000 musiceren. Musiceren valt of staat met de toegankelijkheid van (blad)muziek. Voor slechtziende en blinde mensen zijn er legio manieren om een […]