Monoculair filteren

Veel vage klachten die mensen ervaren als gevolg van een groot verschil in de beeldkwaliteit van beide ogen, een storende oogmotiliteit als gevolg van neurodegeneratieve aandoeningen, dan wel de verwerking als gevolg van een vorm van niet-aangeboren hersenletsel, lijken te ontstaan door een onderling verschil in de verwerking van beide ogen. Mensen hebben […]

Non-verbale communicatie

Docent met kind leert rekenen

Veel van onze non-verbale communicatie is visueel. Voor mensen met een visuele beperking is het goed opvangen van non-verbale communicatie, het interpreteren van deze signalen en het adequaat reageren op de non-verbale feedback niet vanzelfsprekend. Zij missen immers deze visuele input. Het goed kunnen signaleren en interpreteren van non-verbale communicatie van gesprekspartners is […]

The Next Step

Homonieme hemianopsie verwijst naar gezichtsvelduitval in de linker- ofwel rechterhelft van het gezichtsveld, waarbij de uitval voor beide ogen gelijk is. Mensen met hemianopsie ervaren met name moeilijkheden op het gebied van lezen, zoeken en mobiliteit. Ze hebben baat bij training die gericht is op het verbeteren van het scangedrag om zo te […]

Sprekende ogen

Het zich niet kunnen uiten door onvoldoende controle over spraak of motoriek kan zeer frustrerend zijn voor een cliënt en het cliëntsysteem. Ooggestuurde communicatiemiddelen (AAC-systemen) bieden een uitkomst voor een groep mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Voor een aantal cliënten met een visuele beperking, die gebruikmaken van een AAC-systeem, blijkt echter soms dat […]

Tour des lumières

Voldoende licht is een voorwaarde voor het zelfstandig functioneren in huis, op het werk of op school. Voor mensen met een visuele beperking is het niet vanzelfsprekend dat een ruimte zodanig verlicht is dat zij alle taken naar behoren kunnen uitvoeren. Het is daarom van groot belang dat slechtziende mensen goed worden geïnformeerd […]