Google Home Vlasborch

Binnen de Vlasborch wonen ouderen met een visuele beperking. Bij Visio is eigen regie een belangrijk onderwerp in het leven van de cliënten. Om de eigen regie en zelfredzaamheid van de visueel beperkte ouderen te vergroten, te versterken of gewoon te behouden, is onderzocht welke (technische) hulpmiddelen daar een rol bij kunnen spelen. […]

E-Visio ‘De toekomst is nu’

Cliënten geven aan zelf meer de regie te willen voeren over hun revalidatietraject. Ze willen digitaal waar het kan en fysiek waar het nodig is. De revalidatiedienstverlening verplaatst zich voor een deel naar online revalidatie (blended revalidatie). Professionals moeten zich bekwamen in nieuwe methoden en de IT-infrastructuur moet worden afgestemd op bruikbaarheid en […]

Kansen voor activering

Een grote groep mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke meervoudige en visuele beperking maakt vaak weinig fysiek contact met de nabije omgeving. Zij raken voorwerpen bijna niet aan, ze onderzoeken niet of nauwelijks materialen in hun omgeving en zoeken amper fysiek contact met hun naaste of begeleider. Zij weten soms niet wat er […]

Training kijkstrategie

De effectiviteit van een training Kijkstrategie voor basisschoolleerlingen met een visuele beperking is nog onvoldoende gemeten. Hoewel eerdere projecten hebben geleid tot een geprotocolleerde training, is gebleken dat er nauwelijks wetenschappelijke evidentie is. Er is geen antwoord op de vraag of kinderen met een visuele beperking andere kijk- strategieën hanteren dan goedziende kinderen. […]

Kennisbasis bij ouderen

In Nederland is 85 procent van de mensen met een visuele beperking 50 jaar of ouder. De prevalentie van visuele problematiek neemt toe bij een leeftijd van 65 jaar en ouder. Een visuele beperking zorgt voor een daling in de kwaliteit van leven en leidt tot een grotere zorgvraag. Een groot deel van […]

Belevingsreis: zintuigen-/ belevingsactiviteiten voor het zorgonderwijs

Voor de doelgroep EVVB (ernstige verstandelijke visuele beperking, ontwikkelingsleeftijd 0-2 jaar) is er bij Visio Haren met steun van Visio Foundation de leerlijn Kijk wat kan! ontwikkeld. Deze leerlijn wordt door allerlei scholen en dagbestedingscentra in Nederland en België afgenomen, omdat ze rekening houdt met een visuele beperking. Voor zintuiglijke ontwikkeling is er […]

Zicht op een goed leven 2.0

Een goed leven, dat willen we allemaal. Voor ieder mens geldt dat het ervaren van kwaliteit van leven van groot belang is in het dagelijks functioneren. Zo ook voor de doelgroep mensen met een visuele en verstandelijke beperking (VVB), die wat de kwaliteit van leven betreft afhankelijk zijn van het cliëntsysteem. Met een […]

Voortgangsmetingen voor cliënten in de intensieve revalidatie

Intensieve visuele revalidatietrajecten bij Visio Het Loo Erf zijn trajecten voor mensen met (vaak complexe) hulpvragen op meerdere ICF-levensgebieden (ICF = Internationale Classificatie van het menselijke Functioneren). Deze trajecten kosten gemiddeld circa 500 behandeluren, zijn hoog intensief multidisciplinair en hebben een lange doorlooptijd. Verblijf op de locatie is een essentieel onderdeel van deze […]

Veilige auditieve omgeving voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Vrouw knuffelt een zeehond

Uit onderzoek is gebleken dat geluid voor mensen met een visuele beperking een belangrijke indicator van veiligheid is. Een gecontroleerde omgeving met voorspelbare en geruststellende geluiden geeft een veilig gevoel. Onbekende of onverwachte geluiden verlagen de voorspelbaarheid en kunnen leiden tot een gevoel van onbehagen. Wanneer mensen met een visuele en verstandelijke beperking […]

Teken mee

Door zelf te tekenen, leren kinderen al op jonge leeftijd een verband te leggen tussen ‘iets doen’ en ‘voelen dat er iets ontstaat’. Het is bekend dat tekenen bij kinderen het ruimtelijk inzicht en begrijpen van ruimtelijke relaties vergroot. Ook biedt tekenen openingen naar een andere manier van zichzelf uitdrukken. Voor de begeleider […]