Belevingsreis: zintuigen-/ belevingsactiviteiten voor het zorgonderwijs

Voor de doelgroep EVVB (ernstige verstandelijke visuele beperking, ontwikkelingsleeftijd 0-2 jaar) is er bij Visio Haren met steun van Visio Foundation de leerlijn Kijk wat kan! ontwikkeld. Deze leerlijn wordt door allerlei scholen en dagbestedingscentra in Nederland en België afgenomen, omdat ze rekening houdt met een visuele beperking. Voor zintuiglijke ontwikkeling is er […]

Zicht op een goed leven 2.0

Een goed leven, dat willen we allemaal. Voor ieder mens geldt dat het ervaren van kwaliteit van leven van groot belang is in het dagelijks functioneren. Zo ook voor de doelgroep mensen met een visuele en verstandelijke beperking (VVB), die wat de kwaliteit van leven betreft afhankelijk zijn van het cliëntsysteem. Met een […]

Voortgangsmetingen voor cliënten in de intensieve revalidatie

Intensieve visuele revalidatietrajecten bij Visio Het Loo Erf zijn trajecten voor mensen met (vaak complexe) hulpvragen op meerdere ICF-levensgebieden (ICF = Internationale Classificatie van het menselijke Functioneren). Deze trajecten kosten gemiddeld circa 500 behandeluren, zijn hoog intensief multidisciplinair en hebben een lange doorlooptijd. Verblijf op de locatie is een essentieel onderdeel van deze […]

Veilige auditieve omgeving voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Vrouw knuffelt een zeehond

Uit onderzoek is gebleken dat geluid voor mensen met een visuele beperking een belangrijke indicator van veiligheid is. Een gecontroleerde omgeving met voorspelbare en geruststellende geluiden geeft een veilig gevoel. Onbekende of onverwachte geluiden verlagen de voorspelbaarheid en kunnen leiden tot een gevoel van onbehagen. Wanneer mensen met een visuele en verstandelijke beperking […]

Teken mee

Door zelf te tekenen, leren kinderen al op jonge leeftijd een verband te leggen tussen ‘iets doen’ en ‘voelen dat er iets ontstaat’. Het is bekend dat tekenen bij kinderen het ruimtelijk inzicht en begrijpen van ruimtelijke relaties vergroot. Ook biedt tekenen openingen naar een andere manier van zichzelf uitdrukken. Voor de begeleider […]

Practice-based kijktraining voor basisschoolleerlingen

Leerlingen met een visuele beperking zijn vaak vermoeider aan het eind van een schooldag dan goedziende leerlingen. Het verwerken van de lesstof verloopt grotendeels visueel, wat hun meer tijd, aandacht en energie kost. Daarom is het van belang dat visueel beperkte leerlingen leren om efficiënter gebruik te maken van de visuele restfuncties. Ze […]

Monoculair filteren

Veel vage klachten die mensen ervaren als gevolg van een groot verschil in de beeldkwaliteit van beide ogen, een storende oogmotiliteit als gevolg van neurodegeneratieve aandoeningen, dan wel de verwerking als gevolg van een vorm van niet-aangeboren hersenletsel, lijken te ontstaan door een onderling verschil in de verwerking van beide ogen. Mensen hebben […]

Zicht op goed leven

In Nederland leven ongeveer 10.000 mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB), van wie circa 75 procent een visuele beperking heeft. Voor veel cliënten met een ernstig meervoudige en visuele beperking is het lastig om duidelijk te maken hoe ze zich voelen, wat ze willen en wat ze nodig hebben. Het op de […]

Non-verbale communicatie

Docent met kind leert rekenen

Veel van onze non-verbale communicatie is visueel. Voor mensen met een visuele beperking is het goed opvangen van non-verbale communicatie, het interpreteren van deze signalen en het adequaat reageren op de non-verbale feedback niet vanzelfsprekend. Zij missen immers deze visuele input. Het goed kunnen signaleren en interpreteren van non-verbale communicatie van gesprekspartners is […]

The Next Step

Homonieme hemianopsie verwijst naar gezichtsvelduitval in de linker- ofwel rechterhelft van het gezichtsveld, waarbij de uitval voor beide ogen gelijk is. Mensen met hemianopsie ervaren met name moeilijkheden op het gebied van lezen, zoeken en mobiliteit. Ze hebben baat bij training die gericht is op het verbeteren van het scangedrag om zo te […]