Ghana

Het programma Holistic Development of Visually Impaired Children (HODVIC) is gebouwd rondom de zes speciale scholen voor blinde en slechtziende kinderen in Ghana. Deze scholen staan verspreid over het land in zes verschillende districten. In eerste instantie richtte HODVIC zich met name op kinde-ren tot zes jaar. De gedachte was dat vooral jonge […]

Egypte

2022 was het derde en laatste jaar van de tweede fase van het Road to Lightprogramma. Doel van het programma was integratie van mensen met een visuele beperking op (de) (voor)school en in de samenleving, de zorg en het onderwijs. Daarnaast ging het om het bieden van ondersteuning, die nodig is om het […]

Zuid-Afrika

kinder die lachen in zuidafrika

In april 2022 is gestart met de tweede fase van het Bona Ubuntuprogramma. De algemene doelstelling is ervoor te zorgen dat slechtziende en blinde kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen deelnemen aan een inclusieve samenleving, thuis, op school en in de gemeenschap. Het programma […]

Oeganda

Klaslokaal in uganda

Veel jongeren met een visuele beperking kunnen in Oeganda geen werk vinden. Ook maken veel jongeren niet de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs en nog minder jongeren halen een vervolgstudie. Samen met de Faculty of Special Needs and Rehabilitation van de Kyambogo University (KyU) heeft Visio International het programma All we see […]

Botswana

klas in uganda

Binnen het onderwijs in Botswana wordt geen on-derscheid gemaakt tussen blinde en slechtziende kinderen. Slechtziende kinderen krijgen allemaal braille aangeleerd, omdat men gelooft dat ze uiteindelijk volledig blind worden. Er is nauwelijks kennis over onderwijs aan kinderen die slechtziend zijn. Dat was de situatie bij de start van het programma Thuto le Pono […]

De Palestijnse gebieden

Moder en kind in pakistan

In 2022 is de derde fase van het Jusurprogramma op de Westbank gestart. Veel kinderen met een visuele beperking volgen speciaal onderwijs, terwijl ze met wat hulpmiddelen en extra ondersteuning regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Ook zijn er kinderen met een visuele en aanvullende beperking, die met extra ondersteuning meer mogelijkheden zouden hebben. […]

Ga naar de inhoud