Botswana

klas in uganda

Ons programma `Thuto le Pono Boswa – onderwijs en zicht is jouw recht, jouw erfdeel’ is bedoeld om het onderwijs en de zorg voor slechtziende kinderen van nul tot en met vijftien jaar te verbeteren. Bij de start van het programma in 2016 was er in Botswana nauwelijks kennis over onderwijs aan kinderen die slechtziend zijn. Bovendien werd er nauwelijks onderscheid gemaakt tussen blinde en slechtziende kinderen. Tot op de dag van vandaag krijgen slechtziende kinderen vaak automatisch braille aangeleerd, omdat men gelooft dat ze uiteindelijk volledig blind worden.

Het Ministerie van Onderwijs heeft voor de jaren 2011–2020 beleid geformuleerd dat gericht is op passend onderwijs voor kinderen van drie tot vijftien jaar. Op basis van een memorandum of understanding tussen de Thuto Le Pono Boswa Foundation en de ministeries van Onderwijs en Gezondheidszorg en in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken draagt TLPB bij aan de invulling van dat beleid voor kinderen met een visuele beperking. Daarbij wordt nauw samengewerkt met twee scholen voor speciaal onderwijs en enkele reguliere scholen met speciale voorzieningen voor kinderen met een visuele beperking. Momenteel zitten we in het laatste jaar van de tweede fase van het programma dat zich tot doel stel dat alle kinderen met een visuele beperking tussen nul en vijftien jaar passende zorg en onderwijs ontvangen en de revalidatie krijgen die ze nodig hebben. De maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie hebben een negatief effect gehad op de implementatie van het programma. Veel activiteiten die gepland waren voor 2020, zijn doorgeschoven naar 2021.

Naar de inhoud springen