Botswana

klas in uganda

Binnen het onderwijs in Botswana wordt geen on-derscheid gemaakt tussen blinde en slechtziende kinderen. Slechtziende kinderen krijgen allemaal braille aangeleerd, omdat men gelooft dat ze uiteindelijk volledig blind worden. Er is nauwelijks kennis over onderwijs aan kinderen die slechtziend zijn. Dat was de situatie bij de start van het programma Thuto le Pono Boswa in 2016.
In eerste instantie richtte Thuto Le Pono Boswa zich voornamelijk op verbetering van overheidsdiensten voor onderwijs, gezondheidszorg en welzijn. Dit gebeurde vooral door trainingen te geven aan onderwijzers, maatschappelijk werkers en gezondheidspersoneel, met hulp van Visiomedewerkers in Nederland.

Vanaf de derde programmafase, die startte in april 2022 en zal eindigen in december 2024, is de nadruk meer komen te liggen op inclusie van kinderen met een visuele beperking in de samenleving. Er is, naast ondersteuning van dienstverleners met training en hulp bij outreach, nu meer oog voor zelfredzaamheid en weerbaarheid van de kinderen en hun verzorgers. Het programma doet dit onder meer met activiteiten ter ondersteuning van kinderen in school clubs en het verstrekken van psychosociale hulp aan ouders en verzorgers. Ook is er een proces in gang gezet ter versterking van het maatschappelijk middenveld bij voorlichting en bewustwording in de samenleving. Daardoor wordt er in de (nabije) toekomst beter geluisterd naar de stem van blinde en slechtziende kinderen, verdwijnen vooroordelen en worden achterstelling en stigmatisering uitgebannen.
Daarnaast ondersteunt het programma het maatschappelijk middenveld om de overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheid om meedoen mogelijk te maken en deugdelijk beleid en wetgeving te ontwikkelen, die in lijn zijn met de CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (ondertekend in 2021).

De maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pan-demie golden in 2022 (vooral aan het begin van het jaar), maar deze hebben niet geleid tot problemen bij de implementatie. Van grotere invloed is het conflict in Oekraïne geweest. Dit heeft gezorgd voor hoge inflatie en bezuinigingen op de overheidsuitgaven, waardoor de overheidspartners (ministeries van Onderwijs, Gezondheidszorg en Sociale Zaken) moeilijker aan hun verplichtingen aan het programma konden voldoen. Desondanks zijn de voor 2022 geplande activiteiten uitgevoerd.

Ga naar de inhoud