Lees Voor

Wat past bij Visio Foundation

Alle projecten en programma’s die Visio Foundation ondersteunt, moeten bijdragen aan de versterking van de positie van de doelgroep en aan het vullen van een leemte die wordt ervaren door de doelgroep of door de mensen die met en/of voor de doelgroep werken. 

Aanvragen in Nederland

 • Geen reguliere financiering: binnenlandse projecten en programma’s voor de doelgroep worden alleen gefinancierd als – en voor zover – ze niet voor reguliere financiering in aanmerking komen.
 • Innovatie of aanvulling: de projecten en programma’s moeten bij voorkeur bijdragen aan vernieuwingen in de revalidatie, het onderwijs, de zorg, de behandeling of de toegankelijkheid, of daarop een aanvulling vormen. Er moet (op termijn) zicht zijn op reguliere bekostiging; Visio Foundation financiert projecten en programma’s niet structureel.
 • Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet: in Nederland is de ZG-sector een relatief kleine, gevarieerde en complexe doelgroep (300.000 mensen) met een grote diversiteit aan hulpvragen. De impact van een zintuiglijke beperking raakt immers alle aspecten van het leven, niet zelden levenslang. Gezien de omvang van de doelgroep & verscheidenheid aan hulpvragen dient zo veel mogelijk gebruik te worden gemaakt van de bestaande infrastructuur, technologie, voorzieningen etc. De projecten en programma’s moeten hierop een aanvulling of aanpassing zijn.

 

Aanvragen buiten Nederland

 • Duurzame capaciteitsversterking: internationale programma’s mogen nooit lokale initiatieven verdringen, maar moeten daarop een aanvulling zijn.
 • Hefboomwerking: binnen een land en/of bij een (of meerdere) partner(s) moet al een wens bestaan voor de hulpvraag en een ontwikkeling gaande zijn waaruit deze hulpvraag voortgekomen is. Visio Foundation ondersteunt geen ‘missionarisprojecten’.
 • Onderscheidend: een project of programma moet onderscheidend en eindig zijn.

 

Lokale en internationale partner(s)

 • Institutionele duurzaamheid: een lokale partner heeft een bewezen staat van dienst, is ingebed in de lokale infrastructuur, heeft een zeker gezag en een effectief netwerk.
 • Leiderschap: het management en de organisatie moeten de organisatorische capaciteiten hebben om de veranderingen en bijbehorende activiteiten te kunnen doorvoeren.
 • Samenwerking: Visio Foundation ondersteunt bij voorkeur programma’s waarbij verschillende hulporganisaties samenwerken, die elk vanuit hun specialisme een bijdrage leveren.

 

Landen en regio’s

 • Meedoen mogelijk maken: de maatschappij waarbinnen een lokale partner functioneert, heeft een inclusieve visie op mensen met een beperking.
 • Stabiliteit en veiligheid: het land en de regio hebben voldoende politieke en economische stabiliteit. Er is een gerede kans dat een geëigende partij (bijvoorbeeld de overheid) de bekostiging van de verandering in zorg, revalidatie en/of onderwijs voor haar rekening neemt. Er is geen sprake van een negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Taal: professionals van de lokale partner(s) spreken bij voorkeur de Engelse taal.
 • Schaalvoordelen: bij voorkeur werken we in een regio waarbinnen programma’s elkaar kunnen versterken.
 

 

kinder die lachen in zuidafrika
Ga naar de inhoud