Belevingsreis: zintuigen-/ belevingsactiviteiten voor het zorgonderwijs

Voor de doelgroep EVVB (ernstige verstandelijke visuele beperking, ontwikkelingsleeftijd 0-2 jaar) is er bij Visio Haren met steun van Visio Foundation de leerlijn Kijk wat kan! ontwikkeld. Deze leerlijn wordt door allerlei scholen en dagbestedingscentra in Nederland en België afgenomen, omdat ze rekening houdt met een visuele beperking.

Voor zintuiglijke ontwikkeling is er geen bijbehorende lesmethode waarmee leerlingen met een visuele en ernstig verstandelijke beperking doelgericht aan hun doelen in de leerlijnen kunnen werken. Het zou het onderwijs aan deze doelgroep verbeteren als er een methode beschikbaar zou komen inclusief bijbehorend concreet materiaal. Dit project beoogt een methode verder uit te werken, zodat deze leerlingen kunnen doorgroeien naar belevingsgerichte dagbesteding.

Ga naar de inhoud