Rekenmachine

Bij de exacte vakken op het havo en vwo wordt intensief gebruikgemaakt van de grafische rekenmachine (GR). Visio heeft onderzoek gedaan. Bij de exacte vakken op het havo en vwo wordt intensief gebruikgemaakt van de grafische rekenmachine (GR). Visio heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid hiervan. De conclusie van dit onderzoek is dat […]

Belevingsreis: zintuigen-/ belevingsactiviteiten voor het zorgonderwijs

Voor de doelgroep EVVB (ernstige verstandelijke visuele beperking, ontwikkelingsleeftijd 0-2 jaar) is er bij Visio Haren met steun van Visio Foundation de leerlijn Kijk wat kan! ontwikkeld. Deze leerlijn wordt door allerlei scholen en dagbestedingscentra in Nederland en België afgenomen, omdat ze rekening houdt met een visuele beperking. Voor zintuiglijke ontwikkeling is er […]

Zicht op een goed leven 2.0

Een goed leven, dat willen we allemaal. Voor ieder mens geldt dat het ervaren van kwaliteit van leven van groot belang is in het dagelijks functioneren. Zo ook voor de doelgroep mensen met een visuele en verstandelijke beperking (VVB), die wat de kwaliteit van leven betreft afhankelijk zijn van het cliëntsysteem. Met een […]

Voortgangsmetingen voor cliënten in de intensieve revalidatie

Intensieve visuele revalidatietrajecten bij Visio Het Loo Erf zijn trajecten voor mensen met (vaak complexe) hulpvragen op meerdere ICF-levensgebieden (ICF = Internationale Classificatie van het menselijke Functioneren). Deze trajecten kosten gemiddeld circa 500 behandeluren, zijn hoog intensief multidisciplinair en hebben een lange doorlooptijd. Verblijf op de locatie is een essentieel onderdeel van deze […]

Veilige auditieve omgeving voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Vrouw knuffelt een zeehond

Uit onderzoek is gebleken dat geluid voor mensen met een visuele beperking een belangrijke indicator van veiligheid is. Een gecontroleerde omgeving met voorspelbare en geruststellende geluiden geeft een veilig gevoel. Onbekende of onverwachte geluiden verlagen de voorspelbaarheid en kunnen leiden tot een gevoel van onbehagen. Wanneer mensen met een visuele en verstandelijke beperking […]

Parelduiken

Het verbeteren van diagnostiek, advies en revalidatie van mensen met een visuele beperking om daarmee hun mogelijkheden tot participatie te optimaliseren, is een essentiële taak van een expertise-instituut als Visio. Er wordt daarom veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar nieuwe vormen van diagnostiek of revalidatie. Dit leidt vaak tot een uitgebreide dataverzameling, die na […]

Assessment of visual information processing in children (AVIP-C)

Cerebraal visuele stoornissen (CVI) worden gekenmerkt door stoornissen in de hogere orde visuele functies (HOVF). Het bestaande neuropsychologische testinstrumentarium is echter ontoereikend om stoornissen in de HOVF valide te meten. In een beoogd, gefaseerd langetermijnproject wordt een wetenschappelijk gefundeerd, gevalideerd en genormeerd neuropsychologisch diagnostiekinstrument ontwikkeld om de HOVF te meten. Dit project beoogt […]

Lezen bij CVI en NAH, functioneel optimale software-instellingen

Kinderen met een cerebraal visuele stoornis (CVI) en veel volwassenen met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren problemen bij het langdurig lezen. Hiervoor zijn ze in veel gevallen aangewezen op digitale hulpmiddelen. Wanneer een cliënt gebruik wil maken van digitale hulpmiddelen om teksten gemakkelijker te kunnen lezen, exploreren de OTC (ondersteunende technologie […]

Kom je buiten spelen?

Een gat in de lucht spring(touw)en, hutten bouwen, rennen, klauteren en zich verstoppen. Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij. Nog belangrijker: buitenspelen prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. En dat is voor slechtziende en blinde kinderen natuurlijk niet anders; het is een must voor hun ontwikkeling. […]

Innoveren doe je samen

In toenemende mate wordt gebruikgemaakt van de expertise van blinde en slechtziende mensen bij ontwerpprojecten. Zij zijn immers expert op het gebied van het hebben van een visuele beperking, al dan niet met bijkomende beperkingen. Om deelnemers te helpen in het denk- en ontwerpproces worden stappen vaak visueel gemaakt. Denk hierbij aan het […]