Assessment of visual information processing in children (AVIP-C)

Cerebraal visuele stoornissen (CVI) worden gekenmerkt door stoornissen in de hogere orde visuele functies (HOVF). Het bestaande neuropsychologische testinstrumentarium is echter ontoereikend om stoornissen in de HOVF valide te meten. In een beoogd, gefaseerd langetermijnproject wordt een wetenschappelijk gefundeerd, gevalideerd en genormeerd neuropsychologisch diagnostiekinstrument ontwikkeld om de HOVF te meten.

Dit project beoogt een state-of-the-arttestbatterij samen te stellen voor het diagnostisch onderzoek van kinderen met een cerebraal visuele beperking (CVI). Het project put daarvoor uit een grote groep reeds bestaande tests, die echter niet expliciet zijn ont-wikkeld voor de beoogde toepassing. Om die reden is nadere wetenschappelijke evaluatie vereist, voordat toepassing binnen de zorg voor kinderen met CVI te verdedigen is.

Ga naar de inhoud