Lees Voor

ANBI

Visio Foundation is opgericht in 1984 en ingeschreven onder nummer 41203622 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

RSIN: 8133530
Bezoekadres
Zie: Contact

ANBI-status
Visio Foundation heeft de ANBI-status. Hiertoe dienen op de website een aantal gegevens te worden gepubliceerd. Onderstaand een overzicht van deze gegevens met tevens een vermelding waar de informatie op website van Visio Foundation gevonden kan worden. 

Doelstelling volgens de statuten en het werkterrein
De statutaire doelstelling van Visio Foundation is het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten, gericht op het welzijn van slechtziende en blinde en meervoudig beperkte slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten; alsmede het beheren of doen beheren (waaronder het beleggen) van het vermogen van de stichting, ter bereiking van haardoel. Informatie over de visie en missie is te vinden op de website onder: Waar wij voor staan

De hoofdlijnen van het (actuele) beleidsplan
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Visio Foundation is terug te vinden in het bestuurlijk jaarverslag. Het jaarverslag en -rekening staan op de website onder: Jaarverslagen

Bestuurssamenstelling
Informatie over het bestuur en de bestuurssecretariaat is te vinden op de website onder: Onze organisatie

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van Visio Foundation
Een overzicht van alle gesteunde projecten en programma’s is te vinden op de website onder: Programma’s buitenland en Programma’s binnenland

Ga naar de inhoud