Altijd en overal mobiliteitstraining

Slechtziende en blinde mensen (visually impaired people (vip’s)) willen steeds meer dienstverlening van Visio ontvangen op een zelfgekozen tijd en locatie. Dus ook buiten kantooruren. Binnen dit project worden onderdelen van mobiliteitstraining geplaatst op een online platform.

Zo kunnen vip’s en geïnteresseerden zelfstandig kennis en informatie vinden bij eenvoudige hulpvragen. Bijvoorbeeld: hoe steek ik over bij een zebrapad met een herkenningsstok? Of: aan welke verkeersregels moet ik mij als vip houden? Met dit project krijgen cliënten meer regie en kunnen zij zelfstandig bepalen waar en wanneer zij (onderdelen van) de mobiliteitstraining volgen. De trainingsinformatie wordt aangeboden in tekst-, audio- en filmbestanden, zodat deze eenvoudig te vinden is. Het project is afgerond. Meer informatie is te vinden op www.eduvip.nl of www.kennisportaal.visio.org.


Meer informatie: 

Naar de inhoud springen