Hoe kan ik aanvragen?

Visio Foundation realiseert haar doelstellingen bij voorkeur in samenwerking met zijn partnerorganisatie Visio, maar staat open voor aanvragen van andere maatschappelijke non-profitorganisaties met een ANBI-status. Visio Foundation vraagt wel altijd eerst advies van Visio voordat hij over een aanvraag beslist. Dit advies betreft vooral de vraag of de projecten en programma’s wezenlijk bijdragen aan de versterking van de positie van de doelgroep.

Welke aanvragen worden in behandeling genomen?

 • Een aanvraag van een non-profitorganisatie zal in behandeling worden genomen als deze binnen de doelstelling van Visio Foundation past.
 • Profit-organisaties komen dus niet voor financiering door Visio Foundation in aanmerking. Bedrijven die een bepaald budget willen inzetten voor onze doelgroep helpen we graag om samen met Visio dit duurzaam te besteden. We bespreken de specifieke invulling en wensen bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.
 • Privépersonen kunnen niet rechtstreeks een verzoek indienen bij Visio Foundation. Visio Foundation neemt wel individuele aanvragen in behandeling als deze afkomstig zijn van Visio of vergelijkbare organisaties ten behoeve van iemand uit onze doelgroep. 
 • Visio Foundation does not accept unsolicited project or programme proposals from (non-)profit organizations based outside the Netherlands.

 

Wanneer kan je een aanvraag indienen?

 • Indien het gevraagde bedrag < 50.000, dan kan je vier keer per jaar een aanvraag bij ons dienen. Te weten voor: 13 februari, 14 mei, 13 augustus of 12 november. De aanvragen worden vervolgens besproken op 5 maart, 4 juni, 3 september en 3 december. 
 • Indien het gevraagde bedrag > 50.000 euro is, kan je tweemaal per jaar d.w.z. voor 1 februari en voor 1 augustus een aanvraag indienen.

 

Wat zijn de criteria voor toekenning? 

Bijgaand vind je ons aanvraagformulier: Aanvraagformulier. Een word-versie van dit bestand mailen we graag naar je toe: Contact

Maar gebruik gerust je eigen formulier. Wij zullen je aanvraag aan de hand van onderstaande criteria beoordelen.

 • maatschappelijke relevantie: wat is de aanleiding van het initiatief, waarom is het nuttig en nodig en wat voegt het toe aan reeds bestaande initiatieven?
 • behoefte en draagvlak: wie hebben behoefte aan het initiatief en waaruit blijkt dat? wie doen er mee om het te realiseren en met welke inzet?
 • concrete resultaten en impact: wie worden er met het initiatief bereikt en welke betekenis heeft dit voor de doelgroep?
 • kwaliteit en haalbaarheid van de projectopzet: is het plan goed uitgewerkt, heeft het een kop en een staart? is er kritisch gekeken naar wat er voor nodig is om het doel te bereiken, is er goed naar de kosten gekeken? wat zijn de risico’s?
 • doelgroep: is en wordt de doelgroep zelf betrokken?
 • duurzaamheid: maakt het initiatief gebruik van de bestaande structuren? is er goed nagedacht over hoe het initiatief na de aanloopperiode voortgezet kan worden? zowel inhoudelijk als financieel?
 • co-financiering: wat draag je bij uit eigen organisatie en bij welke instanties is de aanvraag nog meer ingediend?
 
Docent met kind leert rekenen
blindmaisje in uganda in de klas
Ga naar de inhoud