Aandacht voor kinderen met visuele selectieve aandachtstoornissen

Een visuele selectieve aandachtsstoornis (VSAS) wordt in de praktijk herkend als meest voorkomende functiestoornis onder het paraplubegrip cerebral visual impairment (CVI). Kinderen met VSAS ervaren beperkingen in verschillende visuele situaties waarin overzicht en waarneming van details een rol spelen. Het diagnostisch onderzoek naar VSAS is momenteel afhankelijk van observaties en interpretaties van de onderzoeker. Het vereist van het kind een bepaalde taakwerkhouding, concentratie, taal- en motorische vaardigheden.

Om deze reden is het nog niet mogelijk om VSAS te diagnosticeren bij kinderen onder de zes jaar. Ook is het lastig om VSAS te diagnosticeren bij kinderen met comorbideproblematiek op het gebied van motoriek, taal en/of aandacht. Het is bovendien nog onduidelijk in hoeverre kinderen met VSAS te differentiëren zijn van kinderen met algehele aandachtsproblematiek. Het huidige pilotonderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in de groep kinderen met VSAS, met behulp van verschillende testmaterialen, waaronder de eyetracker. De pilotresultaten laten zien dat kinderen met CVI en kinderen die zich normaal ontwikkelen, verschillen wat betreft hun oogbewegingen als reactie op verschillende visuele situaties. Het project is afgerond en er is een vervolgaanvraag ingediend..

Ga naar de inhoud