Visio Foundation maakt meedoen mogelijk

Wie niemand met een visuele beperking kent, kan het leven van een blinde of slechtziende meestal slecht voorstellen. Een visuele beperking maakt volledige participatie in de maatschappij moeilijk. Probeer maar eens geblinddoekt eten klaar te maken, met de trein te reizen of te vergaderen. Je bent dan afhankelijk van hulpmiddelen en voorzieningen die er lang niet altijd zijn. We weten tegenwoordig dat sommige slechtziende mensen met hulpmiddelen nog ‘gewoon’ kunnen lezen en geen braille nodig hebben. Helaas krijgen slechtziende kinderen in ontwikkelingslanden nog braille aangeleerd, terwijl zij met hulpmiddelen regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Op het moment dat een visuele beperking wordt vastgesteld en er geen behandeling meer mogelijk is, is de impact levenslang. Visio Foundation ondersteunt financieel projecten en programma’s in binnen- en buitenland, die meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking. Zij doet dit met haar partnerorganisatie Visio.

macula

Fusie Visio Foundation met Stichting Grenzeloos Zicht

  • Per 1 januari 2024 fuseren Stichting Grenzeloos Zicht en Stichting Visio Foundation en gaan verder onder de naam Stichting Visio Foundation. De gefuseerde stichting heeft hetzelfde doel als beide partners: projecten financieren die het leven van slechtziende en blinde mensen verbeteren. Voor meer informatie zie: Persbericht

Wat zijn de feiten?

  • In Nederland heeft circa 3,1% van de bevolking, ouder dan 12 jaar, een visuele beperking. Visuele beperkingen nemen toe met de leeftijd (bron: RIVM). 
  • In Nederland is de participatie in de samenleving van mensen met een visuele beperking in de afgelopen jaren verbeterd. Meedoen ‘op voet van gelijkheid’ is helaas nog niet bereikt (bron: SCP).
  • Wereldwijd krijgen visueel beperkte kinderen veelal niet de juiste ondersteuning en zorg. Hierdoor worden ze beperkt in hun kansen en mogelijkheden (bron: WHO)

Wat doet Visio Foundation?

  • Jaarlijks stelt Visio Foundation bijna 4 miljoen beschikbaar voor projecten en programma’s in binnen- en buitenland voor het welzijn van blinde en slechtziende mensen. 
  • In Nederland betreffen dit projecten en programma’s op alle levensdomeinen: onderwijs, zorg, revalidatie, behandeling, arbeid, dagbesteding, wonen en toegankelijkheid. 
  • In het buitenland betreffen dit voornamelijk programma’s gericht op het toegankelijk maken van (inclusief) onderwijs voor kinderen en jeugd en oogbehandelingen in lage-inkomenslanden
  • Visio Foundation realiseert haar doelstellingen samen met Visio.

Uitgelicht

  • Onderstaand een kleine selectie van programma’s en projecten die Visio Foundation heeft ondersteund. 
Ga naar de inhoud